Historisk arkiv

Utlysning av 24. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 24. konsesjonsrunde. Runden omfatter 102 blokker, eller deler av blokker. Disse fordeler seg på 93 blokker i Barentshavet og ni blokker i Norskehavet. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2018.

- Nytt leteareal er avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskaping og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet. Det er fortsatt lønnsom aktivitet på sokkelen som gir arbeidsplasser og statlige inntekter. En hovedpilar i regjeringens petroleumspolitikk er derfor å føre en aktiv tildelingspolitikk av arealer til petroleumsindustrien, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

- Utlysning av 24. konsesjonsrunde er et viktig bidrag til den langsiktige verdiskapingen på norsk sokkel og viser at vi følger opp det som ble varslet i regjeringserklæringen. Petroleumsaktiviteten er viktig for å opprettholde velferdssamfunnet og en videreutvikling av vårt samfunn, fortsetter Søviknes.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Dette ligger også til grunn for 24. konsesjonsrunde. Med de rammer som er satt for petroleumsvirksomheten i de aktuelle havområdene, ivaretas miljøverdiene på sokkelen.

Bakgrunn
I august 2016 inviterte Olje- og energidepartementet selskapene til å nominere blokker som de ønsket inkludert i 24. konsesjonsrunde. Basert på nominasjonene og myndighetenes egne vurderinger, ble det utarbeidet et forslag om å utlyse totalt 102 blokker eller deler av blokker. De foreslåtte blokkene var en kombinasjon av oppfølgingspotensial rundt både eksisterende leteområder og funn, samt nye leteprovinser. Forslaget ble sendt på offentlig høring 13. mars 2017, med høringsfrist 2. mai 2017. Det kom inn 36 høringsuttalelser

Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i første halvår 2018. Selskapenes søknadsfrist er satt til torsdag 30. november 2017 kl. 12.00.

Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 24. konsesjonsrunde:
6201/6
6202/4
6408/4, 7
6503/8, 11, 12
6504/10, 11
7018/1, 4, 5
7116/6
7117/4, 5
7130/6, 9, 12
7131/1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11,12
7218/1, 2, 3
7225/2, 3
7226/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
7227/4, 7, 12
7228/10
7233/3
7234/1
7318/4, 5, 6, 7
7319/4, 5, 6
7320/1, 2, 3, 4, 5, 6
7321/1, 2, 3, 6
7322/1, 2, 4, 5, 8
7323/5, 6
7324/4
7325/2, 3, 6, 8, 9
7326/4, 7, 8, 9
7327/7, 8
7329/2, 3
7330/1, 2
7332/9
7333/7
7334/10, 11
7335/4, 5, 6
7420/12
7421/10, 11, 12
7422/10, 11, 12
7423/10
7426/10, 11


Fullstendig utlysningstekst, HMS-, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Kart i pdf-format

 Utlysningskart Norskehavet

Utlysningskart norskehavet

Utlysningskart Barentshavet

Utlysningskart Barentshavet