Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

224 milliarder i petroleumsinntekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i revidert nasjonalbudsjett justert opp med 41 milliarder kroner til 224 milliarder. Anslaget er basert på en oljepris på 519 kroner per fat, opp fra 438 kroner som var lagt til grunn i nasjonalbudsjettet.

Petroleumsvirksomheten er Norges desidert største og viktigste næring og bidrar med store inntekter til fellesskapet i 2018. Også i tiårene framover vil aktiviteten på norsk sokkel være viktig for finansieringen av det norske velferdssamfunnet. 

- Petroleumsnæringen har lykkes med å få ned kostnadene. Sammen med en høyere oljepris gir det i 2018 over 224 milliarder i inntekter til fellesskapet. Samtidig investeres det i nye, lønnsomme prosjekter for fremtiden. Norskbaserte leverandører har vunnet konkurransen om en rekke store oppdrag knyttet til disse prosjektene. Samlet er dette gode nyheter for norske arbeidsplasser, bedrifter og finansieringen av velferden vår, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Feltene på norsk sokkel har god lønnsomhet og aktiviteten på sokkelen har vært økende. Det vises blant annet ved de ti planene for utbygging og drift som ble levert til departementet i 2017. Investeringene på norsk sokkel ventes å bli over 150 milliarder kroner i 2018, om lag fire prosent høyere enn i 2017. Dette utgjør i underkant av en femtedel av de samlede realinvesteringer i Norge.

Regjeringen vil aktivt støtte næringen ved å videreføre pilarene i norsk petroleumspolitikk: Stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringen, videreføring av en offensiv tildeling av leteareal og fortsatt satsing på forskning og teknologiutvikling. Dette sikrer at vi også i tiårene foran oss kan høste av olje- og gassressursene på norsk sokkel, sier Søviknes.