Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Snorre Expansion Project er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent endret plan for utbygging og drift (PUD) for videreutviklingen av Snorrefeltet, kalt Snorre Expansion Project (SEP). SEP er en stor undervannsutbygging, og det største prosjektet for økt utvinning på norsk sokkel i dag.

- Jeg er veldig glad for å kunne godkjenne utbyggingsplanen for Snorre Expansion i dag. Prosjektet er en investering som bidrar til 25 nye år med produksjon på Snorre og vil bidra med store inntekter til fellesskapet i lang tid fremover, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Snorrefeltet har vært i produksjon siden 1992. SEP omfatter installasjon av seks brønnrammer med 24 brønner som knyttes opp mot Snorre A-plattformen. Det er lagt inn mulighet for fremtidig utvidelse med ytterligere brønnrammer. SEP vil øke utvinningen fra Snorrefeltet med om lag 200 millioner fat olje, og øker dermed utvinningsgraden på feltet fra 46 prosent til 51 prosent. Ved produksjonsoppstart av Snorre var forventet levetid frem til 2011 - 2014. Med bidrag fra SEP er det beregnet at feltet vil ha lønnsom produksjon til og med 2040.

- Snorrefeltet passerer i dag en viktig milepæl. Rettighetshaverne har lagt ned et imponerende arbeid, og prosjektet bidrar til å forsterke verdiskapingen fra feltet i tiår fremover. Dette er gode nyheter for leverandørindustrien, norske arbeidsplasser, statskassen og for selskapene selv, sier Terje Søviknes.

Til sammen vil Equinor og de øvrige rettighetshaverne investere i overkant av 19 milliarder kroner i prosjektet. Equinor har anslått at en stor del av kontraktene vil gå til norske leverandører. Nasjonale sysselsettingsvirkninger fra utbyggingen er beregnet til om lag 23 000 årsverk i prosjektfasen. Produksjonsstart er antatt i første kvartal 2021.

Illustrasjon av SEP-utbyggingen sammen med eksisterende infrastruktur.
Illustrasjon av SEP-utbyggingen sammen med eksisterende infrastruktur. Foto: Equinor

Fakta om Snorrefeltet:

Snorrefeltet ligger i Tampenområdet i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer vest for Florø. Vanndypet over feltet er fra 300 til 380 meter. Equinor Energy AS er operatør for Snorre og overleverte planen til Olje- og energidepartementet, på vegne av rettighetshaverne i Snorre Unit, den 21. desember 2017. Rettighetshaverne i prosjektet er Equinor Energy AS (33,3 prosent) Petoro AS (30 prosent), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (17,4 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (9,6 prosent), DEA Norge AS (8,6 prosent) og Point Resources AS (1,1 prosent).