Historisk arkiv

TFO 2017 – Rekordmange tildelinger for videre utforskning av norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet tilbyr 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017).

- Det er med stor glede jeg i årets TFO-runde kan tilby tildeling av hele 75 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Antall utvinningstillatelser i årets TFO-tildeling er dermed det største noensinne i en konsesjonsrunde på norsk sokkel. Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

De 75 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (45), Norskehavet (22) og Barentshavet (8). 34 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap. Tillatelse gis med et forpliktende arbeidsprogram.

- Vi opprettholder med dette et forutsigbart og høyt nivå på tildelinger av nytt leteareal til et bredt mangfold av oljeselskaper. Vår tildelingspolitikk danner grunnlaget for at oljeselskapene kan gjøre funnene vi trenger for å skape aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser, oppnå effektiv ressursforvaltning, høy verdiskaping og finansiering av velferdsstaten, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes.
 
TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

1. Kart

2. Tildeling med arbeidsprogram

Tilbud til 19 operatører

(antall operatørskap i parentes)

A/S Norske Shell    (2)
Aker BP                  (14)
ConocoPhillips       (4)
ENGIE                      (2)
Faroe Petroleum   (4)
INEOS                      (1)
Lundin                     (6)
MOL                         (2)
OMV                         (3)
Petrolia                    (1)
Point                         (2)
Repsol                      (2)
Spirit                         (3)
Statoil                     (17)
Suncor                     (2)
Total                         (3)
VNG                          (2)
Wellesley                 (2)
Wintershall              (3)

Tilbud til 34 rettighetshavere

(antall andeler i parentes, inkludert andeler som operatør)

A/S Norske Shell (4)
Aker BP  (23)
Capricorn  (4)
Concedo  (5)
ConocoPhillips (7)
DEA  (5)
DNO  (10)
ENGIE  (4)
Eni  (4)
ExxonMobil  (2)
Faroe  (8)
Idemitsu  (1)
INEOS  (1)
INPEX  (1)
Lime  (1)
LOTOS  (2)
Lundin  (14)
Maersk  (3)
MOL  (3)
OKEA  (2)
OMV  (5)
Pandion  (2)
Petrolia  (4)
PGNiG  (2)
Point  (10)
Repsol  (3)
Skagen44  (1)
Spirit  (11)
Statoil  (31)
Suncor  (5)
Total  (3)
VNG  (8)
Wellesley  (7)
Wintershall  (6)