Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Høring om TFO 2019 – tildeling i forhåndsdefinerte områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag startet årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2019.

- Jeg er svært fornøyd med årets forslag til utvidelse, som nå går på offentlig høring. Ved å starte opp TFO 2019 følger jeg opp Granavolden-plattformen. Tildeling av nytt. attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder) og de nummererte rundene utgjør de to likestilte konsesjonsrundene på norsk kontinentalsokkel. TFO-rundene gjennomføres årlig, og omfatter modent areal på norsk sokkel.

- Vi foreslår å legge 90 nye blokker til TFO-området, denne gangen i alle havområdene våre. Over halvparten av de foreslåtte blokkene er i Barentshavet. Å opprettholde den positive utviklingen i leteaktiviteten i Barentshavet er viktig. Jeg håper dette vil bidra til robuste utbyggingsløsninger og til økt verdiskaping i nord, fortsetter Freiberg.

Regjeringen foreslår en utvidelse på 48 blokker i Barentshavet, 37 blokker i Norskehavet og 5 blokker i Nordsjøen. For å legge til rette for tidsriktig og effektiv leting, utvides TFO-området etter hvert som områder blir mer modne og viktigheten av skrittvis utforskning avtar.

Den foreslåtte utvidelsen av TFO-arealet omfatter områder som ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur, og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet. Forslaget til utvidelse er i tråd med de rammer Stortinget har satt for arealtildeling på norsk sokkel.

I tråd med langvarig praksis ber departementet i høringsrunden kun om innspill knyttet til om  det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet.

Her er lenke til høringssiden.