Historisk arkiv

Konsesjonskraftprisen for 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2019 som er 10,99 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2020.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift.

Et stort antall kraftkommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 38,5 øre/kWh, som er langt over årets konsesjonskraftpris på kr 10,99 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2020 ligger nå i gjennomsnitt i størrelsesorden 36 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. Med en konsesjonskraftpris på 11,27 øre/kWh, vil ordningen gi vesentlige inntekter til kraftkommunene og flere fylkeskommuner neste år.