Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Avslår klager for Buheii vindkraftverk i Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet NVEs godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og Sirdal etter en omfattende klagebehandling.

Buheii vindkraftverk fikk endelig konsesjon for bygging og drift av Olje- og energidepartementet i november 2017 etter klagebehandling. I konsesjoner for vindkraftverk er det vilkår om at detaljerte utbyggingsplaner skal godkjennes av konsesjonsmyndighetene. NVE godkjente utbyggingsplanene for vindkraftverket i oktober i fjor.

Vedtaket ble påklaget av blant annet Kvinesdal kommune, Naturvernforbundet og enkelte andre organisasjoner. Departementet har nå ferdigbehandlet klagene, og endelig godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan.

- Etter en grundig saksbehandling har departementet ikke funnet grunnlag for å ta klagene til følge. Godkjenningen av planene legger til rette for at utbyggingen av Buheii vindkraftverk kan gjennomføres som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

Alle klagene rettet mot lovanvendelsen, saksbehandlingen og innholdet i planene NVE hadde godkjent, er gjennomgått og vurdert under klagebehandlingen. Departementet har ikke funnet grunnlag for å ta klagene til følge.

Departementet har også foretatt en tilsvarende behandling av klager på NVEs godkjennelse av eierskifte og NVEs vedtak om ett års utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket. Departementet har heller ikke funnet grunnlag for å ta disse klagene til følge.

Les departementets vedtak her.