Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår 50 millioner kroner mer til Teknologisenteret på Mongstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.

I mars ble staten og de industrielle selskapene enige om en ny driftsavtale for perioden fra utløpet av gjeldende avtale i august 2020 og ut 2023. Avtalen legger til rette for økt industri­deltakelse og -finansiering. Forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett bidrar til å sikre den videre driften.

- Demonstrasjon av fangstteknologi i industriell skala på TCM er en viktig del av regjeringens strategi for CO₂-håndtering. Teknologisenteret bidrar sterkt til utviklingen av denne teknologien som et nødvendig, globalt klimatiltak. Derfor foreslår Regjeringen 50 millioner kroner mer til den videre driften av teknologisenteret, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Planleggingen av et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering står også sentralt i strategien. Avgjørelsen om å videreføre driften av Teknologisenteret på Mongstad er uavhengig av arbeidet med en investeringsbeslutning for fullskalaprosjektet.

- Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Regjeringen legger ned et stort arbeid med å følge opp ambisjonen. Teknologisenteret på Mongstad bidrar med viktig kunnskap i dette arbeidet, fortsetter Bru.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM)  har siden starten i 2012 utviklet, testet og kvalifisert CO2-fangstteknologi. Teknologisenteret ligger i Alver kommune i Vestland fylke, og drives av statsforetaket Gassnova og selskapene Equinor, Shell og Total.