Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

AVLYST: Olje- og energiminister Tina Bru inviterer til møte om vindkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innspillsmøtet om konsesjonsbehandling av vindkraft  i morgen onsdag 11. mars i Oslo avlyses som følge av nye råd i fra helsemyndighetene knyttet til koronasmitte i kveld. Vi beklager ulempene dette medfører.

Vi har mottatt en rekke presentasjoner som departementet vil behandle som innspill til endringer i konsesjonsbehandling av vindkraft. I tillegg vil vi minne om at du også kan sende skriftlige innspill til postmottak@dep.no innen 17. mars 2020.

Olje- og energidepartementet arbeider nå med å gjennomgå og vurdere forbedringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land og andre tiltak i den sammenheng.

Det arrangeres derfor et møte 11. mars fra klokken 10-14 i regjeringskvartalet i Akersgata 64. Møterommet heter "Hovedbølet". 

Møtet er fulltegnet, men vil streames på nett her.

Det vil bli enkel servering. Vi må begrense antall deltagere per organisasjon/etat til tre. Ved svært stor påmelding kan det av plasshensyn bli nødvendig å begrense deltagelsen ytterligere.

Ytterlige praktisk informasjon vil bli sendt ut til de påmeldte noen dager før møtet. Alle er i tillegg velkomne til å levere et kort skriftlig innspill hvor dere kan utdype synspunkter. Skriftlige innspill kan sendes til: postmottak@oed.dep.no innen 17. mars 2020.

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen,  Hakon-Smith-Isaksen.Holdhus@oed.dep.no // tlf 906 83 887.

VIKTIG: Departementene har innført begrensninger når det gjelder tilstedeværelse i departementenes lokaler for personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus.

Vi ber om at personer som har vært i disse områdene i løpet av de siste 14 dagene, ikke deltar i møter i departementene.

Hvilke områder dette gjelder oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets nettsider. Oversikten kan bli endret på kort varsel, så du må selv oppdatere deg på hvilke områder som gjelder.  Begrensningen gjelder i 14 dager etter hjemkomst til Norge. Dersom du er i tvil, ta kontakt med den som har invitert deg til møtet.

Vi takker for velviljen og beklager de ulempene dette medfører.