Historisk arkiv

Regjeringen vil gi 21 millioner kr til ONS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Årets ONS- i Stavanger måtte kanselleres etter at myndighetene la ned forbud mot arrangementer over 500 personer. Nå vil regjeringen foreslå å bevilge 21 millioner kr til stiftelsen for å kompensere deler av underskuddet for årets avlysning.

'
Olje- og energiminister Tina Bru annonserte nyheten om at regjeringen vil bevilge 21 millioner kr til stiftelsen ONS for å kompensere deler av underskuddet for årets avlysning. Nyheten ble annonsert av statsråden hjemme i Stavanger. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Arrangementet går over fem dager i Stavanger og er et av verdens ledende energimøtesteder med rundt 70 000 besøkende fra 100 nasjoner. De nasjonale ringvirkningene fra arrangementet anslås til 1-1,5 milliarder kr.

 ONS har vært en viktig møteplass for et bredt spekter av aktører i energibransjen i en årrekke. ONS har vært den viktigste regionale, nasjonale og internasjonale møteplassen i Norge siden 1974 innen olje og gass, og de siste årene også innen fornybar energi. Jeg er glad for at vi nå sikrer at de kan gjennomføre messen i 2022 som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Årets ONS (Offshore Northern Seas) konferanse i Stavanger måtte kanselleres etter at myndighetene la ned forbud mot arrangementer med over 500 personer. Store kostnader var allerede påløpt i planleggingen av årets arrangement.

Avlysningen har ført til en svært krevende situasjon for non-profit stiftelsen. Siden konferansen bare arrangeres annethvert år, har ONS falt utenfor de øvrige Covid-19-kompensasjonsordningene.

Derfor vil regjeringen legge frem for Stortinget at ONS får kompensert 21 millioner for å dekke deler av underskuddet. Stifterne på sin side vil også bidra økonomisk for å forhindre avvikling. 

Forslag om kompensasjon legges frem for Stortinget senest ifb. nysalderingen om 2020-budsjettet.

Regjeringen tar forbehold om at kompensasjonen godkjennes av ESA (Eftas overvåkingsorgan) og at Stortinget gir sitt samtykke.