Historisk arkiv

Regjeringen satser over 80 millioner på kostnads- og utslippsreduserende petroleumsteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ni prosjekter får nå bevilging gjennom Forskningsrådets program for ny teknologi i sektoren.

Tina Bru
Prosjektene vil bidra til å sikre sysselsetting og høy kompetanse i bedriftene som har fått støtte, sier Tina Bru

- Regjeringens ambisjon er å redusere klimautslipp, kostnader og bidra til mer effektiv drift av norsk sokkel. Det gjør vi blant annet gjennom å tilrettelegge for testing og demonstrasjon av nye teknologier. Prosjektene vil bidra til å sikre arbeidsplasser og høy kompetanse i bedriftene som har fått støtte, sier olje- og energiminster Tina Bru.

Prosjektene vil bidra til å sikre sysselsetting og høy kompetanse i bedriftene som har fått støtte og gjennomføres som et samarbeid mellom leverandørbedrifter og aktørene på norsk sokkel.

forskningsrådet

Les mer om prosjektene her.