Historisk arkiv

Historisk arkiv

USA og Norge inngår samarbeidsavtale om energi og havbunnsmineraler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

USAs Innenriksdepartement og Olje- og energidepartementet har idag inngått en avtale for sektorene olje og gass, havvind og havbunnsmineraler.

Samarbeidsavtalen, et såkalt Memorandum of Understanding (MoU), gir et rammeverk for et videre samarbeid mellom amerikanske og norske myndigheter.

Katharine MacGregor and Kåre R. Aas
Samarbeidsavtalen ble undertegnet i dag av viseminister i Innenriksdepartementet, Katharine MacGregor og ambassadør Kåre R. Aas i Washington D.C.

Avtalen inkluderer deling av erfaringer og best practice, lovgivning og regulatoriske initiativ knyttet til ressursforvaltning innenfor områdene petroleumsvirksomhet, vindkraft til havs og mineralvirksomhet på havbunnen. Den omfatter også deling av vitenskapelige data og informasjon samt forskning og teknologisk utvikling innenfor de ulike sektorene.

- Denne avtalen vil styrke energisamarbeidet mellom USA og Norge. Jeg er overbevist om at deling av kunnskap og erfaring vil være av gjensidig nytte for begge land, samt bidra til god og bærekraftig ressursforvaltning, sier statssekretær i olje- og energidepartementet, Tony C. Tiller.

USA og Norge er to betydelige havnasjoner og har etter mange tiårs erfaring med forvaltning av petroleumsressursene, mye å bidra med i diskusjonen om best mulig ressursutnyttelse, innen både eksisterende og ny havbasert virksomhet. Samarbeidsavtalen ble undertegnet i dag av viseminister i Innenriksdepartementet, Katharine MacGregor og ambassadør Kåre R. Aas i Washington D.C.

Her kan du lese pressemeldingen fra USAs innenriksdepartement.