Forsiden

Historisk arkiv

Syv søkere til areal i 25. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra syv selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 25. konsesjonsrunde.

— De nummerte rundene er spisset inn mot nøkkelareal i våre minst utforskede, åpnede områder. De er et viktig supplement til de årlige TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Leteaktivitet i umodne områder gir staten som grunneier mer kunnskap om ressurspotensialet. Det gjør også at eventuelle ressurser i området kan påvises og skape verdier for fellesskapet. Vi vil nå gå i gang med å behandle søknadene fra de syv selskapene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Ni områder

25. konsesjonsrunde omfatter ni områder utenfor TFO-området på norsksokkel. Runden ble utlyst 19. november 2020 og omfattet ett område i Norskehavet og åtte i Barentshavet.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelser er:

  • A/S Norske Shell
  • Equinor Energy AS
  • Idemitsu Petroleum Norge AS
  • Ineos E&P Norge AS
  • Lundin Norway AS
  • OMV (Norge) AS
  • Vår Energi AS

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde i løpet av første halvår.

To forskjellige runder

Tildeling av leteareal på norsk kontinentalsokkel skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Størstedelen av tilgjengelig areal er omfattet av TFO-rundene (se figur i vedlegg). Disse rundene omfatter areal i de mest kjente leteområdene og skjer årlig. Ettersom leteaktivitet har pågått i flere tiår, omfatter de mest kjente leteområdene nå størstedelen av Nordsjøen og Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør.

Øvrig åpnet, tilgjengelig og ikke allerede tildelt areal kan inkluderes i nummerte runder. Kunnskapen om geologien i slike områder er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er typisk større enn i mer modne områder på sokkelen.