Historisk arkiv

Syv søkere til areal i 25. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra syv selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 25. konsesjonsrunde.

'
Grønt areal er områder som er åpnet og tilgjengelig for tildeling av utvinningstillatelser (gult areal er åpnet areal som nå ikke er tilgjengelig for tildeling av utvinningstillatelser). Arealet innenfor de røde linjene er TFO-området. Grønt areal utenfor TFO-området kan inkluderes i nummererte runder Foto: Norskpetroleum.no

— De nummerte rundene er spisset inn mot nøkkelareal i våre minst utforskede, åpnede områder. De er et viktig supplement til de årlige TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Leteaktivitet i umodne områder gir staten som grunneier mer kunnskap om ressurspotensialet. Det gjør også at eventuelle ressurser i området kan påvises og skape verdier for fellesskapet. Vi vil nå gå i gang med å behandle søknadene fra de syv selskapene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Ni områder

25. konsesjonsrunde omfatter ni områder utenfor TFO-området på norsksokkel. Runden ble utlyst 19. november 2020 og omfattet ett område i Norskehavet og åtte i Barentshavet.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelser er:

  • A/S Norske Shell
  • Equinor Energy AS
  • Idemitsu Petroleum Norge AS
  • Ineos E&P Norge AS
  • Lundin Norway AS
  • OMV (Norge) AS
  • Vår Energi AS

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde i løpet av første halvår.

To forskjellige runder

Tildeling av leteareal på norsk kontinentalsokkel skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Størstedelen av tilgjengelig areal er omfattet av TFO-rundene (se figur i vedlegg). Disse rundene omfatter areal i de mest kjente leteområdene og skjer årlig. Ettersom leteaktivitet har pågått i flere tiår, omfatter de mest kjente leteområdene nå størstedelen av Nordsjøen og Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør.

Øvrig åpnet, tilgjengelig og ikke allerede tildelt areal kan inkluderes i nummerte runder. Kunnskapen om geologien i slike områder er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er typisk større enn i mer modne områder på sokkelen.