Historisk arkiv

Historisk arkiv

25. konsesjonsrunde: Syv selskaper tilbys andeler i fire utvinningstillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I 25. konsesjonsrunde tilbyr Olje- og energidepartementet selskapene Norske Shell, Equinor, Idemitsu Petroleum Norge, INEOS E&P Norge, Lundin, OMV (Norge) og Vår Energi til sammen fire utvinningstillatelser, fordelt på én i Norskehavet og tre i Barentshavet.

'
' Foto: OD

— 25. konsesjonsrunde og de årlige TFO-rundene legger til rette for leting og aktivitet på norsk sokkel. Dette er viktig for sysselsetting og verdiskaping i den norske olje- og gassnæringen. Tildelingene er i tråd med målene vi la frem i stortingsmeldingen 'Energi til arbeid', og en viktig del av rammevilkårene for selskapene på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tina Bru (H)

25. konsesjonsrunde ble utlyst 19. november 2020 med søknadsfrist 23. februar 2021. I runden kunne selskapene søke på ni ulike områder; åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. Etter søknadsfristens utløp har myndighetene foretatt en faglig vurdering av søknadene, og forhandlet med søkerselskapene om mulige arealer og om forpliktende arbeidsprogram.

Bakgrunn
Alle områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet kan lyses ut i en konsesjonsrunde. Rammene for gjennomføring av konsesjonsrunder er lik for nummerte runder og TFO-runder. Størstedelen av tilgjengelig areal er omfattet av TFO-rundene. Disse rundene omfatter areal i de mest kjente leteområdene og skjer årlig. Ettersom leteaktivitet har pågått i flere tiår, omfatter de mest kjente leteområdene nå størstedelen av Nordsjøen og Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør. Som et supplement til TFO-rundene brukes nummererte konsesjonsrunder til å gjøre tilgjengelig areal i øvrig åpent og tilgjengelig areal. Kunnskapen om geologien i slike områder er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er typisk større enn i mer modne områder på sokkelen. 

 

Følgende selskap fikk tilbud om andeler (andeler/hvorav operatørskap):

  • A/S Norske Shell (1/0)
  • Equinor Energy AS (2/2)
  • Idemitsu Petroleum Norge AS (1/0)
  • INEOS E&P Norge AS (1/1)
  • Lundin Energy Norway AS (2/0)
  • OMV (Norge) AS (1/0)
  • Vår Energi AS (1/1)

Kart 

Arbeidsprogram

 

Oljedirektoratet: Alt du trenger å vite om 25. konsesjonsrunde