Historisk arkiv

Leverte utbyggingsplan for Kristin Sør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Rettighetshaverne Equinor, Petoro, Vår Energi og Total Energies har besluttet å bygge ut Kristin Sør. Equinor, som er operatør, overleverte i dag utbyggingsplanen til statssekretær Tony C. Tiller.

Kristin Sør er en olje- og gassutbygging i Norskehavet. Investeringsbeslutning er tatt for første fase av utbyggingen som omfatter Kristin Q-segmentet og Lavrans. Disse planlegges bygd ut med havbunnsrammer knyttet opp til Kristin-plattformen. De totale investeringene for denne fasen er anslått til om lag 6,5 mrd. kroner og produksjonsstart er planlagt i 2024.

Arne Sigve Nylund (t.v.)  er konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor. I dag overleverte han sammen med partnerne Vår, Petoro og Total planen for Kristin-feltet til statssekretær Tony Tiller.
Arne Sigve Nylund (t.v.) er konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor. I dag overleverte han sammen med partnerne Vår, Petoro og Total Energies planen for Kristin-feltet til statssekretær Tony C. Tiller (H). Foto: OED

- Jeg er glad for at rettighetshaverne har funnet gode løsninger for området sør for Kristin-plattformen. Selskapene har tatt aktive grep for å se på området helhetlig. Det er musikk i mine ører fordi det gjør det mulig å få til enda bedre ressursutnyttelse og høyest mulig verdiskaping. Slike løsninger er en viktig del av fremtiden på norsk sokkel, sier statssekretær Tony C. Tiller.

Første fase av Kristin Sør omfatter en ny havbunnsramme på Lavrans, mens det på Kristin Q vil bli gjenbrukt en allerede installert havbunnsramme. Det er planlagt å bore fire brønner på Lavrans og en på Kristin Q. Lavrans har et høyt verdipotensial, men er et komplekst reservoar med usikre produksjonsegenskaper. Brønnene på Lavrans er derfor designet med lange horisontale produksjonssoner.

- Utbygging av Kristin Sør handler om god ressursutnyttelse og bruk av eksisterende infrastruktur. Prosjektet har god lønnsomhet og bidrar til sysselsetting nasjonalt og regionalt, fortsetter Tiller.

Utbyggingen er ventet å gi betydelige verdiskaping- og sysselsettingseffekter i Norge. Kunnskapsparken Bodø har gjort en ringvirkningsstudie av første fase av utbyggingen. Studien viser at utbyggingen ventes å gi nærmere 4000 årsverk i perioden 2020-2025.

Kristin-feltet ligger i Norskehavet.
Kristin-feltet ligger i Norskehavet.

Bakgrunn:

Utbyggingen av Kristin Sør handler om å sikre god ressursutnyttelse i området sør for Kristin-plattformen i Norskehavet. Plan for utbygging og drift (PUD) beskriver en faset utbygging av flere funn i området. Equinor Energy AS er operatør (55, 3 pst.) og øvrige rettighetshaverne er Petoro AS (19,6 pst.), Vår Energi AS (19,1 pst.) og Total Energies E&P Norge AS (6, pst.).

Investeringsbeslutning er tatt for fase én som består av utbygging av Kristin Q-segmentet (som er del av Kristin-feltet) og Lavrans-funnet. Disse planlegges bygd ut med havbunnsrammer knyttet opp til Kristin-plattformen. De totale investeringene for denne fasen er anslått til om lag 6,5 mrd. kroner. Produksjonen er ventet å starte opp i 2024.

Rettighetshaverne i området har blitt enige om en samordnet utbygging med eiermessig harmonisering. Dette legger til rette for god ressursutvikling i området, noe som myndighetene har vært opptatte av.

Kristin Sør vil ha behov for betydelige vare- og tjenesteleveranser fra norsk næringsliv. Prosjektet vil gi ny verdiskaping og arbeidsplasser i norske bedrifter. Dette gjelder spesielt i utbyggingsfasen.

En ringvirkningsstudie viser at fase én ventes å gi nærmere 4000 årsverk i perioden 2020-2025. Av disse er 2300 årsverk indirekte sysselsettingsvirkninger i underleverandører og andre virksomheter.