Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2021: Fortsatt stor interesse for norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 31 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2021.

- Det er gledelig at oljeselskapene fortsatt ser gode muligheter på norsk sokkel. Leting er viktig for å opprettholde aktivitet og god ressursforvaltning, og det legger grunnlaget for verdiskaping og trygge arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter størstedelen av de tilgjengelige leteområdene.

Ved søknadsfristens utløp 8. september hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 31 ulike selskaper om nye tildelinger. Av konkurransemessige hensyn offentliggjør ikke departementet det totale antall søknader.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

TFO 2021 ble utlyst 9. juni 2021. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2022.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Ved utlysning gjøres en vurdering av om området som er omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder blir utforsket.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer

Listen over selskaper som har søkt:

 • Aker BP ASA
 • A/S Norske Shell
 • Chrysaor Norge AS
 • Concedo ASA
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • DNO Norge AS
 • Equinor Energy AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • INEOS E&P Norge AS
 • KUFPEC Norway AS
 • Lime Petroleum AS
 • Longboat Energy Norge AS
 • Lotos Exploration & Production Norge AS
 • Lundin Energy Norway AS
 • M Vest Energy AS
 • Neptune Energy Norge AS
 • OKEA ASA
 • OMV (Norge) AS
 • ONE Dyas Norge AS
 • Pandion Energy AS
 • Petrolia NOCO AS
 • PGNiG Upstream Norway AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Source Energy AS
 • Spirit Energy Norge AS
 • Suncor Energy Norge AS
 • Sval Energi AS
 • TotalEnergies EP Norge AS
 • Vår Energi AS
 • Wellesley Petroleum AS
 • Wintershall Dea Norge AS