Historisk arkiv

Undertegnet kraftutvekslingsavtale med Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Lars Andreas Lunde og den britiske ambassadøren Richard Wood undertegnet torsdag 16. september en avtale mellom Norge og Storbritannia om grensekryssende krafthandel og overføringsforbindelser for kraft.

Avtalen slår fast overordnede prinsipper for krafthandel og vil bidra til forutsigbare rammevilkår for krafthandel mellom Norge og Storbritannia etter Storbritannias uttreden av EU. I tillegg inneholder avtalen punkter om samarbeid om utvikling av havvind og tilknyttet infrastruktur i Nordsjøen.

Statssekretær Lars Andreas Lunde og den britiske ambassadøren Richard Woods.
Foto: OED

- Jeg er glad for å signere en krafthandelsavtale med Storbritannia i dag. Denne avtalen legger til rette for forutsigbare rammer for krafthandel og styrker samarbeidet mellom våre to land. Signeringen i dag er en oppfølging av frihandelsavtalen med Storbritannia som ble undertegnet i sommer, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Lars Andreas Lunde.

Avtalen har blitt framforhandlet av Olje- og energidepartementet og det britiske departementet for næringsliv, energi og industriell strategi parallelt med forhandlingene om frihandelsavtalen mellom EØS-landene og Storbritannia, og er i tråd med handelsavtalen Storbritannia har inngått med EU. Avtalen medfører ikke forpliktelser til gjennomføring av prosjekter, og kan sies opp med tolv måneders varsel. North Sea Link-kabelen fikk konsesjon i 2014 og  er basert på en avtale mellom Statnett og deres partner i Storbritannia, National Grid.

Avtaleteksten kan leses her.