Historisk arkiv

Norsk vannkraft - Fornybar for nye generasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Kronikk på trykk i Stavanger Aftenblad 18.juni 2015

"Kom til Norge og føl kraften" er slagordet til den årlige konferansen til den Internasjonale Kommisjonen for Store Dammer (ICOLD). Denne uka møtes eksperter fra hele verden i Stavanger for å diskutere en av Norges viktigste naturressurser – nemlig vannkraften. Det norske vannkrafteventyret er noe vi som bor i Norge også burde snakke om oftere.

(Breiavad i Rogaland. Foto: Pål Martin Sand/OED)

Ren, utslippsfri og regulerbar

Vannkraft er den største kilden til fornybar energi i verden og har fantastiske kvaliteter. Den er ren, utslippsfri og i stor grad regulerbar. Det betyr at vannet kan lagres i magasiner, og brukes ved behov. Dette er unike egenskaper sammenlignet med andre fornybare energikilder. Det betyr også at den kan supplere og samspille godt med uregulerbare energikilder som sol og vind.

Nettopp derfor er det gode nyheter at det tidligere i år ble fattet investeringsbeslutning for nye kraftkabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia. Kablene vil bidra til betydelig verdiskaping, og er viktige for at regjeringens satsing på økt produksjon av fornybar energi skal lykkes. Ved å bygge ut denne typen infrastruktur i dag, legger vi til rette for en effektiv og sikker energiforsyning, og dermed også en effektiv klimapolitikk i fremtiden.

Industribygging

Vannkraft har vært kjernen i byggingen av Norge som industrinasjon. Mens store deler av Europa i stor grad ble industrialisert gjennom bruk av kull, kunne Norge bygge kraftkrevende industri ved hjelp av ren og fornybar vannkraft. Dette skjedde over 100 år før uttrykket "grønt skifte" ble et begrep i debatten. 

Det moderne og selvstendige Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk kraften i våre elver og fossefall. Flere - både fra næringsliv og politikk - så tidlig potensialet som lå i industriell utnyttelse av vannressursene våre. Industripioneren Sam Eyde sikret seg rettigheter til utbygging i Telemark allerede på slutten av 1800-tallet. Målet var å utnytte de enorme kreftene i vannet til å produsere billig strøm som igjen kunne brukes til industriell produksjon. Det la grunnlaget for etableringen av industrilokomotiver som Norsk Hydro og Elkem.

Fremtidige generasjoner til gode

Vannkraften vår representerer også kontinuitet inn i fremtiden. I dag er fortsatt det norske kraftsystemet nesten utelukkende basert på vannkraft. Vi er Europas største produsent og nummer seks på verdensbasis. Norske bedrifter er ledende innen vannkraftteknologi, og eksporterer i dag til en rekke land. De bidrar dessuten til kompetanseutvikling i land som er i startfasen med utbygging av vannkraft. På verdensbasis er potensialet for mer utbygging enormt.  Lille Norge, med våre fem millioner innbyggere, har i dag mer installert effekt fra vannkraften vår enn hele det afrikanske kontinentet til sammen.

Denne uka samles om lag tusen eksperter fra mellom åtti og nitti land i Stavanger for å diskutere tekniske og miljømessige utfordringer og veien videre.  At de samles i Norge er ikke tilfeldig. Det norske vannkrafteventyret har gitt industriutvikling, verdiskaping, lys og varme i over 100 år. Dette er det all grunn til å være stolte av. Utviklingen har ikke kommet av seg selv, men som følge av et godt samspill mellom dyktige ingeniører, fagfolk, næringsliv og myndigheter.

Verdien av vannkraft er underkommunisert i den norske energidebatten. Vannkraft er en fornybar og evigvarende ressurs. Med riktig ressursforvaltning legger vi grunnlaget for at den også kommer fremtidige generasjoner til gode.