Historisk arkiv

Ekofisk - 50 år siden produksjonsstart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru holdt denne talen under avduking av minneplakett på Ekofisk-feltet i Nordsjøen 9. juni 2021.

'
Olje- og energiminister Tina Bru på Ekofisk-feltet i Nordsjøen 9. juni 2021. Foto: OED

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,

På denne dagen for 50 år siden, her på Ekofisk, sa vår daværende statsminister Trygve Bratteli: "Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie."

Han kunne vel ikke ha mer rett. Ekofisk var selve starten på Norges oljeeventyr. Det har bidratt til at Norge har det høye inntektsnivået vi har i dag. 

Ekofisk har produsert 4,2 milliarder fat siden den gang. Det er enormt å tenke på. Ikke minst også på verdiene feltet har tilført det norske samfunnet.  

Det er mange som kan ta en del av æren for åpningen av Ekofisk virkelig ble en merkedag.

De første jeg vil nevne er ConocoPhillips, den gang Philips Petroleum, som gjorde funnet for over 50 år siden. Riktignok godt hjulpet av andre oljeselskaper blant Ekofisk-partnerne.

Fremsynte politikere, industri og kunnskapsinstitusjoner skal også ha en del av æren.

Og sist, men ikke minst, vil jeg takke alle som har jobbet på Ekofisk og selvfølgelig dere som jobber her nå. Dere har kompetanse som er helt i verdenstoppen og gjør en jobb som skaper store verdier for Norge. Det skal dere være stolte av.

En del av Ekofisk-historien er også Bravo-utblåsningen og Alexander Kielland-ulykken. Dette minner oss på at arbeidet til havs har vært tøft, krevende og risikabelt. Det har vært en formidabel teknologi- og kompetanseutvikling i bransjen sidenoppstarten av Ekofisk. Vi er nå verdensledende når det gjelder HMS.

Jeg syns det er kjempespennende å være her ute, hvor jeg kan se opphavet til aktiviteten på land, arbeidsplassene og kunnskaps- og teknologiutviklingen som skjer i hele Norge.

På Ekofisk er det sysselsatte fra alle landets fylker og fra 240 av kommunene våre.

Historien om Ekofisk er også historien om den teknologiske revolusjonen som har skjedd siden oppstarten. I 1971 regnet man med at feltet ville produsere i 17 år. I dag markerer vi 50 år med produksjon. Likevel har Ekofisk en lang fremtid og er langt unna pensjonsalderen ennå.

Senere skal vi også feire at produksjonen er i gang på alle de planlagte brønnene på Tor II. Med ny teknologi kan vi forsyne oss av ressursene en gang til. Jeg vet også at Ekofisk-partnerne ser på muligheten for å gjenåpne andre felt som er stengt ned. Det er oppløftende.

Tilbake i 1971, sa Trygve Bratteli dette: "Norge vil kunne tre inn i rekken av de oljeproduserende land med de fordeler, men også forpliktelser dette medfører for vårt land".

Vi skal legge til rette for at vi skal fortsette å skrive petroleumshistorien som startet med Ekofisk. De de høye standardene våre skal utvikles videre og bidra til sikker og lønnsom produksjon med lavest mulige utslipp.

På vegne av den norske regjeringen vil jeg takke alle dere som har bidratt. Jeg vil også takke alle dere som hver dag går på jobb for å føre denne historien videre.  

Gratulerer med dagen!

Når jeg nå skal få æren av å foreta avdukingen, vil jeg gjerne invitere Steinar Våge frem hit.