Historisk arkiv

Northern Lights-lansering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget på et digitalt event i Øygarden 9. mars 2021. På arrangementet annonserte statsråden at departementet godkjenner utbyggingsplanene for utbygging, anlegg og drift for Northern Lights-prosjektet - Langskips CO2-lager.

Dette er et stolt øyeblikk. Regjeringen har jobbet målrettet med CO2-fangst og lagring siden 2013 og Langskip går nå fra å være noe som eksisterer på papiret til å bli virkelighet.

Jeg er glad for å kunne si at departementet har godkjent plan for utbygging, anlegg og drift for Northern Lights-prosjektet.

Jeg vil også gratulere dere med det nye selskapet. Dere har spennende og krevende oppgaver foran dere.

La oss minne oss selv på hvorfor vi gjør dette.

Uten CO2-fangst og lagring vil kostnadene for å nå klimamålene i Parisavtalen være mer enn dobbelt så høye. For å nå klimamålene i Europa uten massiv avindustrialisering trenger vi utbredelse av CO2-fangst- og lagring. Langskip gjør det mulig – lageret kan benyttes av fangstprosjekter i Europa og fangstteknologien vi skal bruke her kan brukes andre steder. 

Og dette er konkrete diskusjoner som går allerede nå! Jeg vet at dere er i dialog med mer enn 60 europeiske selskaper som ser på mulighetene for å bruke lageret. Det er imponerende. Disse selskapene representerer mulighet for fangst av 50 millioner tonn CO2 i året.  Det tilsvarer totale norske utslipp i 2019

Dere har allerede fått på plass intensjonsavtaler som lover godt for å nå regjeringens mål med Langskip. Så gleder jeg meg til å høre mer om planene deres fremover!

Et annet eksempel på knoppskytingen som kommer i kjølvannet av Langskip:

Heidelberg Cement som eier Norcem er allerede i gang med studier for et fangstprosjekt på fabrikken sin på Gotland i Sverige – og der er fangstpotensialet 1,5 millioner tonn CO2 i året. Det er nesten fire ganger mer enn prosjektet hos Norcem. Til sammenligning er alle utslipp i Oslo 1,3 millioner tonn i året.

Samtidig som det er spennende planer også i horisonten, er Langskip et stort og konkret prosjekt her og nå.

Anleggsarbeidene er i gang både i Brevik og i Øygarden. Jeg gleder meg til å besøke anleggene når det blir mulig, og er glad for at jeg fikk en sniktitt i dag.

Prosjektorganisasjonen er på plass, og Aker Carbon Capture og andre leverandører til prosjektet er igang. Dette er næringsutvikling på høyt nivå.

Vi brukte flere år på å forhandle fram avtaler om bygging og drift med industriaktørene, og nå har vi nettopp signert avtalene med alle selskapene.

Selv om staten tar en stor del av regningen, bidrar betydelige egenandeler fra industriaktørene til kostnadsbevissthet. For Northern Lights er det helt nødvendig å lagre CO2 fra flere enn Norcem og FOV for å tjene tilbake sin egenandel– og deter derfor helt avgjørende å skaffe nye kunder til lageret.

Jeg håper og tror at Fortum Oslo Varme vil sikre seg den nødvendige finansieringen fra EU eller andre kilder som skal til for å starte byggingen. De vil da få inntil 3 milliarder kroner i tilskudd til etablering og drift. I tillegg er de sikret kapasitet i Northern Lights som er verdt 1-2 milliarder kroner.

Langskip er et viktig prosjekt for dekarbonisering av tradisjonell industri, men det er også et prosjekt som knytter sammen industri, teknologiselskaper og selskaper med nye løsninger.

Det er nå den virkelige jobben begynner. For at karbonfangst- og lagring skal få en god utvikling i Europa er det viktig at kostnadene holdes nede, og reduseres ytterligere. Langskip gir industriaktørene og leverandørene en mulighet for videre satsing på markedet for CO2-håndtering – denne muligheten må gripes - og det gjøres ved å levere et prosjekt både på kost og tid.

Men i dag feirer vi at viktige milepæler er nådd.

Gratulerer, og stå på videre!