Historisk arkiv

Vi lytter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I en kronikk 17. mars hevder Mette Kongshem at jeg velger å overkjøre demokratiske prosesser ved å varsle en stortingsmelding om vindkraft. Det er feil fra ende til annen.

Vindkraft er i ferd med å bli en viktig del av den norske energiforsyningen, og engasjementet er stort. Det bygges nå ut vindkraft mange steder i landet, og mange steder er det stor motstand. Dette har vi respekt for. Nettopp av den grunn ønsker regjeringen i den varslede stortingsmeldingen å se på hele konsesjonssystemet.

Vi vil vurdere tidsfrister, lokal forankring og hvordan vi best mulig skal sikre miljø- og naturhensyn. Jeg har varslet at det vil bli foreslått innstramninger.

VI fikk inn over 5000 innspill til høringen av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Mange foreslår endringer i konsesjonssystemet. Dette materialet «neglisjeres» ikke, slik Kongshem hevder. Tvert imot utgjør det utgangspunktet for arbeidet vårt, sammen med all kunnskapen om ulike virkninger av vindkraft som arbeidet med nasjonal ramme fikk frem.

Innspillsmøtet som var planlagt i Oslo, samt besøkene til Dalane og Fosen, måtte dessverre avlyses som følge av den alvorlige situasjonen med koronaviruset. Jeg vil gjenta at det vil bli holdt mange møter, om enn via video eller på annet vis, med organisasjoner, bransje, Sametinget, KS og andre.

Alle kan uansett, til enhver tid, også sende inn skriftlige innspill til OED.

Når stortingsmeldingen er ferdig forelegges den Stortinget. Jeg legger til grunn at behandlingen der vil skape både debatt og gi andre muligheter for medvirkning. Slik både skal og bør viktige saker som dette behandles i et demokrati.