Historisk arkiv

Nyheter

EUs tredje postdirektiv: Norges reservasjon mot EUs tredje postdirektiv skal oppheves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har bestemt at Norges reservasjon mot EUs tredje postdirektiv skal oppheves. Direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen og ny postlov skal lages.

EU ble 19. november informert om at Norge er klar til å innlemme EUs tredje postdirektiv i EØS-avtalen. EUs tredje postdirektiv setter krav til minst fem dagers omdeling.

Ny postlov
Samferdselsdepartementet er nå i gang med å lage et forslag til ny postlov. Lovforslaget vil sendes på høring ved årsskiftet.

I lovforslaget vil minstekravet til postombæring foreslås redusert til fem dager i uken.

- Stadig mer post sendes elektronisk. Behovet for å distribuere post på lørdager, er synkende. Det omdeles bare en fjerdedel så mye post på lørdager som de andre ukedagene. Det er viktig at Posten får mulighet til å tilpasse seg endringer i samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.