Forsiden

Historisk arkiv

Ny nasjonal havneoversikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Brukerne av norske havner har behov for detaljert informasjon om havnene og de enkelte kaienes fasiliteter når de planlegger sine anløp. Den nasjonale havneoversikten gir denne informasjonen på en enkel og effektiv måte.

Nasjonal havneoversikt 

BarentsWatch har laget oversikten i samarbeid med norske havner og Kystverket. Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen.

Oversikten omfatter informasjon fra havner langs hele kysten. Informasjon utvides fortløpende og nye havner legges til. Denne nasjonale havneoversikten er utviklet i tett dialog og i samarbeid med brukere, Havneforeningen, KS bedrift havn, Kartverket, Meteorologisk institutt og Kystverket. Hver havn er ansvarlig for sin informasjon, og Kystverket er dataforvalter.

BarentsWatch er en kilde til helhetlig informasjon om kyst- og havområdene. En av målsetningene for portalen er formidling av åpen og tilgjengelig informasjon. Prosjektet er etablert av regjeringen for å utvikle et overvåknings- og varslingssystem, slik at ulike forvaltningsinstitusjoner på en enklere måte skal kunne utveksle og stille sine informasjoner til rådighet for andre brukere.

BarentsWatch lanserte ny nasjonal havneoversikt under Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg tirsdag 29. oktober 2013.

 

(Foto: Kystverket)