Historisk arkiv

Samferdselsministeren møtte sin svenske kollega

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag den svenske infrastrukturministeren Catharina Elmsäter-Svärd.

- Jeg har hatt et nyttig møte med den svenske infrastrukturministeren. Svenskene har kommet lenger enn Norge på å bygge ut et moderne transportsystem. Gjennom erfaringsutvekslingen er jeg blitt enda mer sikker på at våre tanker for å modernisere det norske transportsystemet er riktig, både når det gjelder finansiering og organisering, sier Samferdselsminister Solvik-Olsen.

De to ministrene ble enige om å etablere et samarbeid på administrativt nivå mellom de to lands departementer som skal vurdere mulige tiltak på jernbanestrekningen Oslo-Gøteborg. Mulige finansieringsløsninger og eventuelt bedre organisatoriske løsninger vil også bli vurdert. Tilsvarende arbeid skal også vurderes for strekningene Oslo-Stockholm og Trondheim-Østersund.

Samferdselsministeren opplyser at svenske myndigheter er positive til å etablere et skandinavisk samarbeidsforum som vil se på kontrollpraksis og harmonisering av regelverk knyttet til store kjøretøy.

- Jeg har i møte med infrastrukturminister Elmsäter-Svärd også formidlet Norges syn på FRA-loven. Vi fortsetter dialogen om denne saken og hun lovet å formidle våre synspunkter til forsvarsministeren. Regjeringen er opptatt av at norske borgere skal føle seg trygge på at svenske myndigheter ikke unødig overvåker nordmenns elektroniske kommunikasjon med omverdenen.

(Fra venstre: statssekretær Jon Georg Dale, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd og statssekretær Ingela Bendrot.)