Historisk arkiv

Åpnet nye Åsta bru

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nye Åsta bru er en viktig del av den pågående utbedringen av hele riksveg 3 i Hedmark. Fredag 3. oktober ble den åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nye Åsta bru er en viktig del av den pågående utbedringen av hele riksveg 3 i Hedmark. Fredag 3. oktober ble den åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

-Åsta bru har vært en flaskehals på strekningen mellom Gita bru og Skjærodden i Åmot kommune. Det er gledelig at vi nå har fått en ny bru på plass. Dette vil være med på å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på riksveg 3 forbi Åsta, skille lokaltrafikk og fjerntrafikk, og skape et bedre og tryggere bomiljø på Åsta, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Rv3 er en viktig ferdselsåre for transportnæringen, og regjeringen har høy prioritet på å bedre slike hovedveier.

 

-Med ny Åsta bru er også den siste brua med vektrestriksjoner på riksveg 3 fjernet, noe som særlig bedrer forholdene for transportnæringen og forsvaret, som har mange tunge transporter mellom Elverum og Rena, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.