Historisk arkiv

Follobanen – Nordens lengste jernbanetunnel: Samferdselsministeren fyrte av første salve

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Politikere har i mange år jobbet for å få dette til, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag fyrte av første salven i forbindelse med det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

- Politikere har i mange år jobbet for å få dette til, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag fyrte av første salven i forbindelse med det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Den første salven ble fyrt av fra Follobanens anleggsområde på Åsland utenfor Oslo, der de forberedende arbeidene er i full gang.

Fra 2021 skal tog kjøre Follobanen mellom Oslo S og trafikk-knutepunktet nye Ski stasjon på 11 minutter mot dagens 22 minutter.

Follobanen; første salve skutt av

Follobanen; første salve skutt av

På bildet: Ass. jernbanedirektør (Jernbaneverket) Gunnar G. Løvås, ass. prosjektdirektør Follobaneprosjektet (Jernbaneverket) Anne Kathrine Kalager og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Alle bilder: Helen Karlsen/Jernbaneverket