Historisk arkiv

Samferdselsministeren besøkte SIMULA og Robuste nett-senteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Som forbruker må vi kunne stole på at systemene vi bruker er sikre og motstandsdyktige mot uvær, brann og andre hendelser. Det er derfor viktig med avansert forskning for å kunne utvikle mer robuste nett. Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, da han besøkte forskningssenteret Simula og Robuste nett.

- Som forbruker må vi kunne stole på at systemene vi bruker er sikre og motstandsdyktige mot uvær, brann og andre hendelser. Det er derfor viktig med avansert forskning for å kunne utvikle mer robuste nett.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, da han besøkte forskningssenteret Simula og Robuste nett.

(Fra venstre: Professor Amund Kvalbein, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og professor Olav Lysne)

Robuste nett-senteret
Forskningssenteret Robuste nett arbeider med utvikling av mer motstandsdyktige nettverk. De utvikler systemer som gjør det enklere og raskere å finne nettverksfeil, for eksempel ved nettverkssabotasje.

- Denne kunnskapen er veldig verdifull. Vi er sårbare, både for uvær, katastrofer og eventuell sabotasje. Det er viktig å ha kjennskap til utfordringer som kan oppstå og utvikle systemer for løsninger, sa samferdselsministeren.

Robuste nett senteret er et uavhengig forskningssenter ledet av professor Olav Lysne. Samferdselsdepartementet støtter forskningssenteret med åtte millioner kroner per år, gjennom Forskningsrådet,

Arbeidet ved senteret evalueres av Norges forskningsråd.

(Samferdselsdepartementet)