Historisk arkiv

Solvik-Olsen roser Kystverket for effektivisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Kystverket i Haugesund tirsdag 4. februar, hvor han fikk se nærmere på arbeidet med sjøsikkerhet og hvordan etaten jobber med å forenkle papirbyråkratiet i maritim næring.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Kystverket i Haugesund tirsdag 4. februar, hvor han fikk se nærmere på arbeidet med sjøsikkerhet og hvordan etaten jobber med å forenkle papirbyråkratiet i maritim næring. 

- Regjeringen vil legge til rette for mer gods på sjø. Det er bra både for miljøet og trafikksikkerheten å flytte mer tung transport over på sjøveien, men da må også sjøveien være en effektiv og konkurransedyktig løsning. Kystverkets arbeid med å digitalisere skipsrapportering er i tråd med regjeringens ambisjoner, det handler om å kutte i unødvendige prosesser, forenkle og effektivisere, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Kystverkets arbeid med digitalisering av maritime tjenester var et av hovedtemaene under besøket. Det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway er ett eksempel på hvordan hvordan Kystverket jobber for å forenkle og effektivisere lovpålagte meldinger fra skipsfarten til norske myndigheter. Der hvor fartøy tidligere måtte rapportere manuelt til både Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Tollvesenet, Forsvaret og politiet, skjer dette nå samlet og digitalt gjennom SafeSeaNet Norway. Kystverket anslår at det nye digitale rapporteringssystemet har erstattet over hundretusen manuelle rapporter.

 

Flere bilder fra møtet med Kystverket og Haugesundskonferansen 2014 finnes på Flickr.