Historisk arkiv

Avisdistribusjon på lørdager: Invitasjon til dialogmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet inviterer tilbydere av avisdistribusjon til et dialogmøte 31. august 2015 klokka 10.00 til 12.00.

Tema for møtet er planene for å utlyse en konkurranse om avisdistribusjon på lørdager i områder som står uten lørdagsdistribusjon av aviser når Posten avvikler sin ordinære postomdeling på lørdager.

Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger på hvordan konkurransegrunnlaget for kontrakt om lørdagsomdeling best kan utformes.

Utredning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet hvilke deler av leveringsplikten på postområdet som egner seg for en konkurranse. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet anbefaler en konkurranse om avisdistribusjon på lørdager i områder uten eget avisbudnett.

Les rapporten her

Samferdselsdepartementet har ikke avgjort om innleveringen av aviser skal være på regionalt eller lokalt nivå. Det er videre ikke avgjort hvordan leveringsområdet skal deles opp. Lengden på kontraktsperiode og hvorvidt det skal være en oppstartsperiode, herunder lengden på denne, er heller ikke avgjort. Det samme gjelder vederlagsbestemmelsene. Departementet ber særlig om innspill på dette i møtet, gjerne med forberedte innlegg. Eventuelle øvrige innspill er også ønskelig.

Dialogmøtet – detaljer

Tid: 31. august 2015 klokka 10.00 – 12.00. Sted: Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59.

  • 10.00 Velkomst og hensikten med møtet, ved ekspedisjonssjef Øyvind Ek
  • 10.10 Innholdet i utlysingen, ved seniorrådgiver Randi Hovde
  • 10.45 Diskusjon knyttet til omfanget av leveringsplikten, når levering kan starte og hvordan konkurranseutsettingsprosessen best kan gjennomføres
  • 11.45 Oppsummering og videre planer for konkurranseutsettingsprosessen, ved underdirektør Christina Christensen

Samferdselsdepartementet er ikke bundet av innspill i dialogmøtet, og vil på selvstendig grunnlag avgjøre hva som er en hensiktsmessig utforming av konkurransegrunnlaget, og som er i tråd med kravene i tredje postdirektiv og den nye postloven.

Referat/dokumentasjon fra møtet blir publisert på nettsiden vår. Alle presentasjoner fra møtet vil være offentlig tilgjengelig.

Konferansen vil foregå på norsk, men med nødvendige tilpasninger for eventuelle utenlandske deltakere.

Påmelding og spørsmål kan rettes skriftlig til Randi Hovde (randi.hovde@sd.dep.no) eller Jenny Lønn Barvik (jlb@sd.dep.no) innen 26. august.

Vedlegg:

Invitasjonsbrev (pdf)

Rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (pdf)