Historisk arkiv

Nyheter

EU-høring om internasjonal gjesting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Kommisjonen lanserte i 26. november i år en høring om internasjonal gjesting. Høringen kommer i kjølvannet av den nylig vedtatte forordningen om nettnøytralitet og internasjonal gjesting (forordning nr. 2120/2015). Kommisjonen ønsker å innhente synspunkter på tre tiltak i forordningen, i forbindelse med at internasjonale gjestingspriser i EU opphører etter 15. juni 2017.

Høringen omfatter følgende hovedtema:

  • Analysen av grossistmarkedet for internasjonal gjesting. Kommisjonen ønsker synspunkter på hvordan markedet for internasjonal gjesting fungerer på grossistnivå.
  • Rimelig bruk policy. Kommisjonen ønsker synspunkter på hvordan politikken skal praktiseres når det gjelder forbruket av internasjonale gjestingstjenster til nasjonale priser.
  • Klausulen om bæredyktighet. Kommisjonen ønsker synspunkter  på innholdet og utformingen av metoden for å vurdere hvorvidt opphøret av gjestingstillegget undergraver bæredyktigheten av den nasjonale prismodellen for en gitt tilbyder.

Se Kommisjonens hjemmeside for høringen.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill. 

Høringen er åpen fram til 18. februar 2016 og besvares via et online spørreskjema.