Historisk arkiv

EU-kommisjonens høring om Luftfartspakken: Norges svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen publiserte 19. mars 2015 en offentlig høring om den kommende Luftfartspakken. Formålet med høringen var å la interesserte parter si sin mening om hvordan konkurransemulighetene kan styrkes i europeisk luftfart.

I likhet med departementer i flere andre land valgte Samferdselsdepartementet å gi tilbakemelding på konsultasjonen i form av et brev der utvalgte temaer kommenteres i en relativt åpen og drøftende tilnærming. Brevet er tilgjengelig under.

Tilbakemeldingen omhandler også enkelte konkrete spørsmål som faller litt utenfor tematikken i konsultasjonsdokumentet (spørreskjemaet) fra EU-kommisjonen. Dette er tematikk knyttet til en påtenkt revisjon av rettsaken som etablerer EUs flysikkerhetsbyrå – EASA – som nå forberedes. Nærmere informasjon om sistnevnte tema finnes blant annet her og på EASAs nettside.


Brev til EU-kommisjonen av 29.06.2015 (pdf)

Se også: EU-kommisjonen vil styrke konkurransemulighetene i europeisk luftfart