Historisk arkiv

Revisjonen av det europeiske ekomregelverket: Invitasjon til aktørmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer ekombransjen til aktørmøte om den kommende revisjonen av ekompakken 5. november 2015 i Oslo.

Som en del av "Digital Single Market"-strategien som Kommisjonen har lagt fram, planlegger de å komme med et forslag til oppdatert regelverk for elektronisk kommunikasjon i løpet av 2016.

Samferdselsdepartementet og Nkom ønsker ekombransjen velkommen til å bidra med innspill og synspunkter i denne anledning.

Under møtet vil Nkom også informere om det pågående samarbeidet med de andre europeiske tilsynsmyndighetene i BEREC vedrørende denne revisjonen.

Offentlig høring

I forbindelse med revisjonen har Kommisjonen lagt ut en offentlig høring der alle interesserte kan gi innspill:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications.

For mer informasjon om høringen, se nyhet fra Samferdselsdepartementet.

Aktørmøtet

Aktørmøtet vil bli avholdt 5. november fra klokken 13.30 til 15.30 i Grubbegata 1, 1. etasje (hos Nærings- og fiskeridepartementet).

Påmelding sendes til Samferdselsdepartementet v/seniorrådgiver Karin Skyllingstad: Karin.Skyllingstad@sd.dep.no