Historisk arkiv

To EU-høringer om elektronisk kommunikasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen har lansert to høringer -  én om revisjonen av regelverket for elektronisk kommunikasjon og én om behovene for internetthastighet og -kvalitet etter 2020.

Formålet med høringen om revisjonen av regelverket for elektronisk kommunikasjon er å få innspill til arbeidet med å vurdere gjeldende regler og å innhente synspunkter på mulige tilpasninger av rammeverket i lys av den markedsmessige- og teknologisk utviklingen. Lenke til Kommisjonens hjemmeside for høringen:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications

EU-kommisjonen lanser samtidig en høring om behovene for internetthastighet og –kvalitet etter 2020. Formålet er å vurdere og forstå behovene for internetthastighet og kvalitet bedre med henblikk på å utvikle politikk som sikrer at det investeres og etableres fremtidssikre kommunikasjonsnett, og å sikre at alle brukere kan dra nytte av den digitale økonomi og det digitale samfunn.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill.

Begge høringene er åpne fram til 7. desember 2015 og besvares via online spørreundersøkelse.