Historisk arkiv

EU-høring: Eurovignette-direktivene om bompengeinnkreving for tunge godskjøretøy og regelverket for den europeiske bompengetjenesten – Samferdselsdepartementets høringssvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Forslag til revisjon av Eurovignette-direktivene og EETS vil bli lagt fram av kommisjonen som en del av en større veipakke, i løpet av andre kvartal i 2017.

Kommisjonen gjennomførte i sommer to høringer knyttet til forslag til revisjon av Eurovignette-direktivene (1999/62/EF, 2006/38/EF og 2011/76/EU) som gjelder bompengeinnkreving for tunge godskjøretøy over 3,5 tonn og regelverket for den europeiske bompengetjenesten- EETS (2004/52/EF og 2009/750/EF).

Samferdselsdepartementet besvarte begge høringer, se vedlagte høringssvar:

Eurovignette

Svar - Følgebrev (pdf)

EETS

Svar - Følgebrev (pdf)