Historisk arkiv

Jernbanereformen: Bane NOR SF er etablert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Som en del av regjerings arbeid med jernbanereformen ble jernbaneinfrastrukturforetaket stiftet i februar 2016. Det er nå bestemt at navnet på foretaket, som eies av Samferdselsdepartementet, skal være Bane NOR SF.

Statsforetaket (SF) skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017 og etterfølger etaten Jernbaneverket. Styret i Bane NOR har ledet arbeidet med å finne navn på foretaket.  

I Bane NOS SF samles ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer. Dette omfatter også ROM Eiendom, som i dag eies av NSB AS.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. 

For flere opplysninger – se:

  • Pressemelding av 18. august 2016 fra Bane NOR SF på Jernbaneverkets nettside