Historisk arkiv

Ny transportteknologi: Europakommisjonen legger fram strategi for C-ITS (cooperative intelligent transport systems)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Kommisjonen har nå lagt frem sin "European Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)". Strategien, som ble varslet tidligere i år av transportkommissær Violeta Bulc, har som mål å legge til rette for bred kommersiell utrulling av C-ITS fra og med 2019.

Kommisjonen la frem strategien 30. november 2016. Den følger også opp EUs transportministres anbefalinger i Amsterdam-erklæringen fra april i år. Systemene som er omtalt i strategien,  vil i betydelig grad kunne forbedre trafikksikkerhet, trafikkeffektivitet og kjørekomfort, ved å hjelpe føreren med å treffe de rette beslutningene og tilpasse seg trafikksituasjonen. Trafikksikkerhet er fremhevet spesielt, ettersom menneskelig svikt er den vanligste årsaken til trafikkulykker.

Markedet for slike trafikksystemer er trolig verdt flere milliarder euro årlig, og vil kunne skape mange nye arbeidsplasser. Strategien møter flere av Kommisjonens politiske prioriteringer, som agendaen for arbeidsplasser, vekst og investering, det digitale indre markedet og energiunionen.

Strategien fokuserer på de tjenestene som kan utrulles på kort sikt, og som gir langsiktige positive bidrag til trafikksikkerhet, bærekraftighet og automatisering. Hovedelementene er:

1. Å unngå et fragmentert indre marked

2. Å definere og støtte felles prioriteringer

3. Å bruke en blanding av kommunikasjonsteknologier

4. Å løse informasjonssikkerhets- og databeskyttelsesutfordringer

5. Å utvikle det rette juridiske rammeverket

6. Å samarbeide på internasjonalt nivå

Det understrekes at strategien kun er et første steg på EU-siden og at arbeidet vil intensiveres i løpet av de kommende månedene. Et juridisk rammeverk på EU-nivå vil vedtas allerede i 2018, med sikte på å sikre forutsigbarhet for offentlige og private investorer, EU-finansiering for forsknings- og utviklingsprosjekter, samt internasjonalt samarbeid med andre verdensdeler.

Strategien er tilgjengelig her
Les også pressemeldingen