Historisk arkiv

Road Alliance: Norge støtter krav om sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Sammen med åtte andre land har Norge denne uka diskutert innspill til "Europe on the Move" – EU-kommisjonens forslag til regelverkspakke som skal bidra til å modernisere det europeiske transport- og mobilitetssystemet. De ni landene ble enige om et felles utspill, som blant annet berører sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje på det europeiske transportmarkedet på vei.

Les utspillet i en felles pressemelding fra de ni landene.  

Road Alliance
Sammen med Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg og Sverige er Norge med i Road Alliance. Medlemslandene i alliansen er blant annet bekymret for misbruk og svindel knyttet til regelverkene for sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og arbeid innenfor det det europeiske godstransportmarkedet på vei. Denne uka arrangert alliansen et ministermøte i Luxembourg, og statssekretær Jens Frølich Holte deltok fra norsk side.

For flere opplysninger – se:

Samferdselsdepartementets nyhetssak fra 2. juni 2017 om EUs mobilitetspakke