Forsiden

Historisk arkiv

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (8/2017)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Denne utgaven inneholder blant annet omtale av:

EU-domstolen: Uber er en transporttjeneste

I en lenge ventet dom slo EU-domstolen 20. desember fast at Uber er leverandør av en transporttjeneste – og ikke en digital tjeneste. Ifølge domstolen tilbyr Uber en formidlingstjeneste som er uløselig knyttet til en transporttjeneste, hvilket gjør at Ubers aktivitet må klassifiseres som transporttjeneste etter EU-retten.

Oppdatering av regelverket for yrkessjåførers kvalifikasjoner

Med mål om å bedre både vilkårene for grensekryssende mobilitet for lastebil- og bussjåfører, har Rådet og Parlamentet blitt enige om en oppdatering av gjeldende regelverk. For Norges del er det gode nyheter at det reviderte regelverket har krav om at kjøreopplæringen skal sette sjåføren i stand til å forberede og planlegge en reise ved unormale værforhold. Å kunne sikre bedre ferdigheter blant visse utenlandske sjåfører til å håndtere norske vinterforhold har lenge vært en viktig sak for norske myndigheter.

Nye regler for typegodkjenning: Styrket rolle for Kommisjonen

Det nye EU-regelverket for typegodkjenning har vist seg å være en utfordrende sak å komme til enighet om. Floken ble endelig løst 7. desember etter rundt et halvt år med diskusjoner mellom Rådet og Europaparlamentet. De nye reglene innebærer mer tilsyn på EU-nivå, med en mer aktiv rolle for Europakommisjonen.

ESA godkjenner norsk nullmoms på elbiler

Det ble 19. desember gitt klarsignal fra ESA om at Norge kan fortsette sin nåværende politikk med nullmoms på elbiler. Godkjennelsen løper i tre år fra nyttår. Øvrige elbilfordeler, som fritak fra årsavgift og omregistreringsavgift, godkjennes for seks år.

 

Utgave 8/2017 (ekstern lenke)
Tidligere utgaver