Historisk arkiv

EU-konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer. Konsultasjonen er en del av arbeidet med å evaluere forordningen fra 2009. Konsultasjonsfrist er 10. desember.

Kommisjonen evaluerer for tiden forordningen om EDB-baserte reservasjonssystemer. EDB-baserte reservasjonssystemer gir kunden rask tilgang til informasjon om tilgjengeligheten av flyrutetjenester og prisen for slike tjenester. De gir også reisebyråene mulighet til å foreta øyeblikkelige bestillinger på kundenes vegne. Forordningen regulerer disse reservasjonssystemene.  

I EUs luftfartsstrategi fra 2015 er det krav om at forordningen om EDB-baserte reservasjonssystemer skal evalueres for å undersøke om det er behov for en revisjon.

Konsultasjonsfrist 10. desember

Konsultasjonen er rettet mot tilbydere av EDB-baserte reservasjonssystemer, flyselskaper, reisebyråer og allmenheten forøvrig.  

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å svare.

Konsultasjonen finner du her.

Konsultasjonsfristen er 10. desember 2018. Svar kan sendes inn via skjema på nettsiden i lenken over.