Historisk arkiv

Mulighet for norske aktører til å komme med synspunkter på EU-Kommisjonens transportprogram TEN-T

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-Kommisjonen ønsker å utvikle et effektivt og bærekraftig transportnettverk i Europa. Sett i lys av rask teknologisk utvikling og endringer i bruksmønstrene vil EU-Kommisjonen nå ha tilbakemelding på hvordan det transportprogrammet TEN-T fungerer.

TEN-T, det TransEuropeiske Transportnettet, er EU-Kommisjonens overordnede program for transport. Det skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, og sikre europeisk næringsliv konkurransekraft. Norge deltar i TEN-T-programmet og de største europaveiene, jernbanestrekningene, havnene og lufthavnene er med i nettverket.

Høringen skal bidra til å gjøre TEN-T-programmet mer effektivt
EU-Kommisjonen har invitert til en høring der alle kan uttale seg om hvordan TEN-T-programmet fungerer. Oppmerksomheten er spesielt rettet mot digitalisering, teknologisk utvikling, endrede transportmønstre, autonom mobilitet og reduserte utslipp fra transport. Informasjonen som kommer frem gjennom høringen vil bli benyttet til å gjøre TEN-T-programmet enda mer effektivt i fremtiden.

Samferdselsdepartementet oppfordrer alle norske aktører som har synspunkter TEN-T-programmet om å komme med innspill via EUs høring.

Høringsfristen er satt til 17. juli 2019.

For flere opplysninger – se: