Historisk arkiv

Ønsker innspill til EU-høring om fremtidens transport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen lanserte i juli i år en høring om fremtidens transport. Samferdselsdepartementet skal utarbeide et norsk høringsinnspill og ønsker innspill fra norske aktører innen 1. september.

Høringen om fremtidens transport er todelt: Evaluering av Hvitboken om transport fra 2011 og innspill til kommende ny mobilitetsstrategi (European Strategy for a Sustainable and Smart Mobility). Den nye mobilitetsstrategien vil erstatte Hvitboken fra 2011, og blir det førende "policydokument" fra EU på transportområdet i årene fremover.

Bakgrunnen for høringen er COVID-19-situasjonen og gjenoppbyggingen av den europeiske transportsektoren. Den nye strategien har som mål å skape et fremtidsrettet, sikkert og grønt transportsystem. Strategien skal etter planen legges frem innen utgangen av 2020.

Mer informasjon om høringen finnes på EU-kommisjonens nettside

Selve spørreskjemaet finnes her 

Høringsfrist er 23. september 2020. Høringen er åpen for alle, og norske aktører oppfordres til å svare.

Samferdselsdepartementet vil utarbeide et norsk høringssvar. Innspill til dette kan sendes til postmottak@sd.dep.no innen 1. september 2020.