Historisk arkiv

EU-høring: ITS – reiseinformasjonstjenester for alle transportformer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Europakommisjonen har lansert en høring om såkalte multimodale reiseinformasjonstjenester (som dekker alle transportformer), innen rammen av ITS-direktivet 2010/40/EU. ITS-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen og høringen er åpen også for norske innspill.

Formålet med høringen er å samle synspunkter fra berørte aktører, herunder borgere, private og offentlige organisasjoner, og offentlige myndigheter, vedrørende utvikling og bruk av multimodale reiseinformasjonstjenester. Høringssvarene vil bli brukt i Kommisjonens arbeid med å utvikle spesifikasjoner vedrærende slike tjenester.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi sine innspill.

Lenke til Kommisjonens hjemmeside for høringen: http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm

Høringen er åpen fram til 24. november 2015 og besvares via en online spørreundersøkelse.