Historisk arkiv

Nyheter

EU-høring om tekniske standarder for droner og operative krav for flyging med droner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring om droner. Høringen er en del av arbeidet med å få på plass et felleseuropeisk regelverk for droner. Høringsfrist er 9. juli.

Europakommisjonen arbeider for tiden med å fastsette regler for luftfart med droner. EUs ambisjon er at dette regelverket skal bli fremtidsrettet og stimulere til vekst innen dronebransjen. I tillegg til å forsøke å løse utfordringer knyttet til integrering av droner i luftrommet, forsøker EU gjennom dette regelverket også å ivareta hensyn knyttet til miljøvern og personvern.

Reglene vil inneholde krav om tekniske standarder for droner (produktkrav) og operative krav om flygning med droner – og vil gjelde for droner som brukes i næringsvirksomhet, til rekreasjonsflyging og delvis til annen offentlig bruk.

Formålet med høringen er å samle synspunkter om fordeler og ulemper knyttet til bruk av droner. Høringen er rettet mot offentlige aktører, virksomheter og privatpersoner. Høringsinnspillene vil være med å danne grunnlaget for nye regler om droner, som Kommisjonen forventer at vil være ferdigstilt i løpet av 2018 (for små og mellomstore droner) og 2019 (for store droner).  

Høringsfrist 9. juli

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å svare.

Høringen finner du her.

Høringsfrist er 9. juli 2018. Høringssvar kan sendes inn via skjema på nettsiden i lenken over.