Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet forlenger kjøp av et minimumstilbud av flyruter ut mai måned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

19. april 2021

Samferdselsdepartementet har valgt å benytte seg av muligheten til å forlenge varigheten av de gjeldende avtalene for kjøp av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår. – Det er viktig for oss å sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg. Vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Forlengelsen gjelder ut mai måned, men departementet har anledning til å videreføre kjøpet ut juni måned dersom det er behov for det.

Unntaket er ruten Ørland–Oslo der det er opprettholdt et kommersielt rutetilbud som dekker Forsvarets behov. Kjøpet på denne ruten avvikles derfor ved utgangen av april.

Det gjenståedene minimumstilbudet av flyruter for perioden 1. mai – 31. mai er:

 

Rute

Min. daglige

rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Oslo – Florø

2

6

12

Oslo – Ørsta/Volda

2

6

12

Stokmarknes – Bodø

3

6

18

Stokmarknes – Tromsø

2

6

12

Tromsø – Vadsø

2

6

12

Tromsø – Hammerfest

2

6

12

Tromsø – Alta

2

6

12

Tromsø – Kirkenes

2

6

12

Stord – Oslo

2

6

12