Historisk arkiv

Regjeringen vil prøve ut 110 km/t på E18 i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- I regjeringsplattformen erklærte vi at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vegdirektoratet har anbefalt å prøve dette ut på E18 i Vestfold. Bilistene skal etter planen kunne kjøre i 110 km/t på den første strekningen i mai/juni neste år, sier statssekretær Bård Hoksrud.

- I regjeringsplattformen erklærte vi at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vegdirektoratet har anbefalt å prøve dette ut på E18 i Vestfold. Bilistene skal etter planen kunne kjøre i 110 km/t på den første strekningen i mai/juni neste år, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Strekningen på 14 kilometer mellom Kopstad og Gulli er den mest aktuelle å åpne først for å prøve ut fartsgrensen. De øvrige delstrekningene på E18 vil bli åpnet utover i 2014. Etter at ny E18 mellom Gulli (Tønsberg) og Langåker (Sandefjord) åpner for trafikk høsten 2014, vil det være mulig med 110 km/t for en sammenhengende strekning på 80 kilometer, fra Eik i Buskerud sørover til Bommestad i Vestfold.

Etter hvert som flere prosjekter med firefelts motorveg på E18 fullføres, vil strekningen med 110 km kunne bli enda lengre, og inkludere deler av E18 i Buskerud og Telemark - i tillegg til hele E18 i Vestfold.   

Statens vegvesen vil nå gjennomføre tiltak og inspeksjoner som er nødvendige for å øke fartsgrensen på E18 i Vestfold.

Samtidig vil Statens vegvesen undersøke om det er andre motorvegstrekninger som er egnet for fartsgrense 110 km/t. Strekninger på E6 i Østfold vurderes i den forbindelse som aktuelle.