Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

17,8 millioner kroner til effektiv kollektivtransport i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

13 fylker som selv bidrar med minst halvparten av kostnadene, får nå støtte til å utvikle nye løsninger for kollektivtransport.13 fylker som selv bidrar med minst halvparten av kostnadene, får nå støtte til å utvikle nye løsninger for kollektivtransport.

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) skal vise hvordan bedre samordning av ressurser og virkemidler kan gi et mer kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i områder som er tynt befolket.

Tilskuddet kommer i tillegg til midler fra lokale myndigheter, som må bidra med minst halvparten av kostnadene.

For 2014 tildeler Samferdselsdepartementet 17,8 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene, fordelt på prosjekter i 13 fylkeskommuner. Det er fylkeskommunene som prioriterer fordelingen av det statlige tilskuddet mellom prosjektene som er innvilget støtte.

Tildeling for 2014

Fylkeskommune

Prosjekt

Tilskudd kr

Akershus

- Bestillingstransport i Aurskog-Høland, Sørum og Fet

- Oslorettet fylkesgrensekryssende rushtidslinjer fra kommunene Eidskog (Hedmark), Rømskog (Østfold) og Aurskog-Høland

- Bestillingstransport kveld i Ullensaker kommune

850 000

Buskerud

- Planlegging av Geilo knutepunkt i Hol kommune

- Utbygging av bestillingstransport i Buskerud

2 750 000

Finnmark

- Etablering av Flexx by i Sør-Varanger

- Samordning TT- og bestillingstransport

- Pasientreiser til kollektivtransport i Tana kommune

- Tilrettelegging av knutepunkt

- Innføring av IKT-system for bestillingstransport

1 400 000

Hedmark

- KID Pasient/Helse

- KID blir KIDS i fjellregionen

- KID Knute

1 800 000

Hordaland

- Pilotprosjekt nytt ruteopplegg Hardanger og Voss

- Samordna ruter i Sund

- Samordningsrute i Jondal

- Ungdomsruter i Granvin

- Ungdomsruter i Masfjorden

620 000

Møre og Romsdal

- Bestillingstransport og samordning Herøy kommune

- Bestillingstransport i Aure kommune

780 000

Nordland

- Knutepunkt/ linjeomlegging Bodø/Tverrlandet

480 000

Nord-Trøndelag

- Utvikling av servicetransport

- Utvikling av tilbringertransport

- Samordning av offentlig betalte transporter

2 370 000