Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kulstad bomstasjon i Vefsn: Betal én gang, få fritt antall passeringer i én time

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen om å innføre en ”timesregel” i bomstasjonen ved Kulstad på fylkesveg 78 i Vefsn kommune i Nordland. For alle trafikanter på fylkesvegstrekningen Halsøya – Hjartåsen vil dermed betaling av én bompassering gi rett til et fritt antall passeringer i løpet av én time, sier samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen.

- Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen om å innføre en ”timesregel” i bomstasjonen ved Kulstad på fylkesveg 78 i Vefsn kommune i Nordland. For alle trafikanter på fylkesvegstrekningen Halsøya – Hjartåsen vil dermed betaling av én bompassering gi rett til et fritt antall passeringer i løpet av én time, sier samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen.

En nærmere orientering om innføring av timesregelen er tatt inn et forslag som gjelder en del saker på Samferdselsdepartementets område. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

I orienteringen blir det vist til at strekningen Halsøya – Hjartåsen er en del av bompengeprosjektet ”Utbygging og finansiering av Vegpakke Helgeland fase 1”.

- Bompengeselskapet har hittil hatt lavere kapitalkostnader i byggeperioden enn det som ble lagt til grunn da Stortinget i 2009 vedtok delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er derfor både rimelig og gledelig at denne kostnadsreduksjonen nå kan komme trafikantene til gode i form av timesregel for trafikk gjennom bomstasjonen på Kulstad, sier samferdselsministeren.    

Prop. 97 S (2013-2014) Ein del saker om luftfart, veg og jernbane