Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ledninger i vegnettet: Enklere og mer forutsigbar saksbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- En rask og effektiv utbygging av bredbåndnettet over hele landet er avhengig av at vi får en enklere, mer forutsigbar og lik behandling av søknader om tillatelser for å framføre kabler og ledninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- En rask og effektiv utbygging av bredbåndnettet over hele landet er avhengig av at vi får en enklere, mer forutsigbar og lik behandling av søknader om tillatelser for å framføre kabler og ledninger.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og lederen av Hovedstyret i KS-Kommunesektorens organisasjon, Gunn Marit Helgesen, i forbindelse med et felles brev de har sendt til alle fylkeskommuner og kommuner i landet.

I brevet blir det vist til at Samferdselsdepartementet 8. oktober i fjor fastsatte en forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs alle offentlige veger. 

Samferdselsdepartementet godkjente samme dag også Vegdirektoratets forslag til veileder for ledninger i riksvegnettet, men med enkelte endringer når det gjelder krav til gravedybde.

Både forskriften og veilederen omfatter framføring av flere forskjellige typer av ledninger, blant annet for bredbånd, vann- og avløpsnett, strømforsyning og fjernvarme.   

Tekniske krav i veileder

I brevet fra samferdselsministeren og KS blir det også pekt på at veilederen for riksvegnettet ikke er fullt ut egnet for alle fylkeskommunale og kommunale veger.

Likevel er deler av innholdet i veilederen overførbart til andre veger enn riksveger. Samferdselsdepartementet og KS anbefaler derfor at kommunale og fylkeskommunale vegmyndigheter legger tekniske krav i veilederen til grunn for den enkelte tillatelse, men vurderer behovet for krav til blant annet overdekning i det enkelte tilfelle, går det fram av brevet.  

Flere opplysninger:

Brev fra Samferdselsdepartementet og KS til kommuner og fylkeskommuner (pdf)

"Veileder - Ledninger i riksveger" (pdf)

"FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG ANSVAR VED LEGGING OG FLYTTING AV LEDNINGER OVER, UNDER OG LANGS OFFENTLIG VEG" (pdf)