Historisk arkiv

Nå åpner fartsgrense på 110 km/t

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

‑ Vi følger nå opp det vi har lovet i regjeringsplattformen og øker fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. Strekningene er valgt basert på råd fra Statens vegvesen. Det sier statssekretær Bård Hoksrud i forbindelse med at han i dag åpner fire strekninger med ny fartsgrense.

‑ Vi følger nå opp det vi har lovet i regjeringsplattformen og øker fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. Strekningene er valgt basert på råd fra Statens vegvesen. Det sier statssekretær Bård Hoksrud i forbindelse med at han i dag åpner fire strekninger med ny fartsgrense.

Fartsgrensen justeres opp til 110 km/t ved tre strekninger på E18 i Vestfold og Telemark, og en strekning på E6 i Østfold. Disse motorvegstrekningene utgjør til sammen 53 km.

Det er på veger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det nå åpnes for høyere fartsgrense. Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene.

Det er til sammen fem strekninger i Vestfold, Telemark og Buskerud og tre strekninger i Østfold og Akershus som får fartsgrense på 110 km/t.

Strekningene som åpner for fartsgrense på 110 km/t er:

Åpner 13. juni, 2014.

  • Kopstad – Gulli (ca.14 km)
  • Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)
  • Sky – Langgangen (ca. 11 km)
  • Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund  (22 km)

 Åpner i oktober, 2014.

  • Gulli – Langåker (ca. 25 km)
  • Eik – Kopstad (ca. 37 km)

Åpner på senere tidspunkt:

  • Ås – Mosseporten (ca. 23 km)
  • Årvoll v/Moss – Solli nord (ca. 14 km)

110 km/t gjelder ikke buss
Fartsgrense på 110 km/t gjelder ikke for tunge kjøretøy, busser og biler med tilhengere. Buss som tilfredsstiller visse krav kan kjøre i 100 km/t. Andre tunge motorkjøretøy (vekt over 3500 kg) har en fartsgrense på 80 km/t. Det er også lavere fart for personbiler som kjører med tilhenger uten brems.

Les mer om saken på Statens vegvesens hjemmeside.