Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Raskere og mer effektiv utbygging av transportsystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen vil ha raskere og mer effektiv utbygging av veg og jernbane. Vi vil derfor ha tall og forslag fra våre etater, for å finne ut hvor det er mulig å kutte kostnader i de mange prosjektene som nå er i arbeid eller planlagt.

– Regjeringen vil ha raskere og mer effektiv utbygging av veg og jernbane. Vi vil derfor ha tall og forslag fra våre etater, for å finne ut hvor det er mulig å kutte kostnader i de mange prosjektene som nå er i arbeid eller planlagt.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå ber Statens vegvesen og Jernbaneverket om å gjøre rede for hvor det er mulig redusere kostnadene i utbyggingsprosjektene. Målet er å finne tiltak som reduserer kostnadene med minst 10-15 prosent, uten at kuttene går ut over sikkerhet og lovpålagte krav.

– Vår suksess handler ikke om hvor mye penger vi bevilger til infrastrukturinvesteringer, men om hva vi oppnår. Våre budsjetter vokser, og det er svært viktig at vi samtidig bruker pengene bedre. Hele transportsektoren skal endres i retning av smartere organisering, bedre samhandling og raskere utbygging. Vi vil ha alle tall og muligheter på bordet, og oppdraget til Statens vegvesen og Jernbaneverket er en del av dette arbeidet, sier samferdselsministeren.

Forslagene fra de to etatene skal være klart innen 15. november.

Blant de mulige tiltakene som Samferdselsdepartementet forventer forslag om, er mer helhetlig og sammenhengende planlegging og nye kontraktsformer. Samferdselsdepartementet åpner også for enklere standard på nye prosjekter, der dette ikke går på bekostning av sikkerhet, universell utforming og andre lovpålagte krav.

– Det viktigste med veg og jernbane er at folk kommer seg fram effektivt og trygt. Vi må sikre at skattebetalernes penger løser flest mulig transportutfordringer. Norge trenger en storstilt opprustning av transportsektoren, og pengene skal brukes slik at folk får mest mulig nytte av de store investeringene, sier samferdselsministeren.

Oppdragsbrevet til Statens vegvesen og Jernbaneverket kan du lese her